Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
v
v

Změny v rozvrhu Monday 30. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.A výst výst výst
6.A výst výst výst
8.A Exk Exk Exk
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Čech Matěj .. .. .. .. ..
Kvirenc Jan .. .. -
Moučková Naděžda - KK .. LF LG ..
Strnadová Martina .. PK Cd RR .. .. .. - - -
Zdychyncová Veronika .. .. VM GM LG .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Čech Matěj
5. - 9. les.Obecný pedagogický dohled
de Miguel Gutiérrez Gema
4 supl. (Zd) ŠjL 4.D (D2) 45 za odpadlou
6 přesun << ŠjL 2.D (D2) 47 z 8. hod
8 přesun >> ŠjL 2.D (D2) na 6. hod
Fíšanová Lenka
4 supl. (NM) Š 5.B (šj) 15 za odpadlou
González Lucila
5 supl. (NM) ŠjL 1.D (d1) 23 za odpadlou
5 spojeno (Zd) ŠjL 1.D (d2) 23
Chadimová Jana
3 supl. (MS) 2.D 25 za odpadlou
Krýzlová Kateřina
2 supl. (NM) Š 7.A (ŠJ) 42 za odpadlou
Kuba Petr
2 supl. (MS) Ch 5.B 21 za odpadlou
Kvirenc Jan
3. - 5. les.Obecný pedagogický dohled
López Godínez Cristina
2 změna MJA 4.D 14
5 změna MJA 3.D 14
6 změna MJA 5.D 14
8 změna MJA 6.D 14
9 změna SMšv 6.D (MŠII) 14
10 změna SMšv 6.D (MŠII) 14
Nadějová Dagmar
7 přesun << Tv 1.D (Dív) T2 z 8. hod
8 přesun >> Tv 1.D (Dív) na 7. hod
Reismüller Roman
4 supl. (MS) Ch 8.A (PřBa) 37 za odpadlou
Sixta Adam
6 přesun << A 2.D (D1) 05 z 8. hod
8 přesun >> A 2.D (D1) na 6. hod
Velichová Jitka
6 změna A 4.B (B2) 25
Voračka Milan
3 supl. (Zd) ŠjL 4.D (D1) 22 za odpadlou
Změny v rozvrzích tříd
1.D
5 ŠjL d1 23 supluje LG (NM)
5 ŠjL d2 23 spojí LG (Zd)
6 ŠjL d2 odpadá (NM)
6 ŠjL d1 odpadá (Zd)
7 Tv Dív T2 přesun << DN z 8. hod
8 Tv Dív přesun >> na 30.1. 7. hod
2.D
3 25 supluje Cd (MS)
6 A D1 05 přesun << Si z 8. hod
6 ŠjL D2 47 přesun << GM z 8. hod
6 Ch odpadá (MS)
8 A D1 přesun >> na 30.1. 6. hod
8 ŠjL D2 přesun >> na 30.1. 6. hod
3.D
5 MJA 14 změna CL
4.B
6 A B2 25 změna Ve
4.D
2 MJA 14 změna CL
3 ŠjL D1 22 supluje VM (Zd)
4 ŠjL D2 45 supluje GM (Zd)
5.A
1 Ch odpadá (MS)
skup VVa: 5. - 7. les. výstava
5.B
2 Ch 21 supluje PK (MS)
4 Š šj 15 supluje LF (NM)
5.D
6 MJA 14 změna CL
6.A
skup VVa: 7. - 9. les. výstava
6.D
8 MJA 14 změna CL
9 SMšv MŠII 14 změna CL
10 SMšv MŠII 14 změna CL
7.A
2 Š ŠJ 42 supluje KK (NM)
7 B odpadá (MS)
7.B
1 Š šj odpadá (Zd)
8.A
4 Ch PřBa 37 supluje RR (MS)
skup HuBa: 3. - 5. les. exkurze
Pedagogický dohled u třídy:
5.A
Hodina: 5. - 7. les., Skupina: VVa, Učitel: Čech Matěj
6.A
Hodina: 7. - 9. les., Skupina: VVa, Učitel: Čech Matěj
8.A
Hodina: 3. - 5. les., Skupina: HuBa, Učitel: Kvirenc Jan