Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
v
v

Změny v rozvrhu Friday 9. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.D Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst
8.A Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst
8.B Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst Ukst
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jahodová Lenka - - - - JV .. - - - -
Krejčí Pavel - Sx Sx - - - - - - -
Moučková Naděžda Pt
Pavlíčková Olga - .. ..
Velichová Jitka ..
Zapadlo Lukáš .. DJ JF
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Hes Milan
1 změna Psyv 8.B (PsII)+
2 změna Psyv 8.B (PsII)+
Dušek Jan
3 supl. (Zp) A 1.B (b1) 22 za odpadlou
4 odpadá SV 8.B
7 odpadá SV 8.A
Eckschlagerová Jarmila
1 navíc BChv 7.A (BiC2) 34
2 navíc BChv 7.A (BiC2) 34
Fojtíková Jana
4 supl. (Zp) A 4.D (D2) 42 za odpadlou
González Lucila
5 odpadá ŠjL 6.D (D1)
7 odpadá ŠjL 6.D (D2)
Kovářová Jana
5 odpadá MJA 8.B (Dív)
6 odpadá MJA 8.B (Chl)
Kuba Petr
5 odpadá Tv 8.B (Chl)
6 odpadá Tv 6.D (Chl)
Maláčková Jana
1 odpadá BChv 7.A (BiC2) zrušeno
2 odpadá BChv 7.A (BiC2) zrušeno
Malinová Jana
5 změna A 6.A (A1) mim
Millková Jana
2 změna Č 4.A 15
Montilla Luis
3 odpadá D 6.D
4 odpadá Z 6.D
Moučková Naděžda
1 změna ŠjL 1.D (d2) 15
Nadějová Dagmar
6 odpadá Tv 8.B (Dív)
Pátková Petra
3 supl. (NM) Č 4.D 14 za odpadlou
3 odpadá Č 8.A
5 odpadá Č 8.A
7 změna Č 4.D 26
Sixta Adam
5 změna A 3.D (d2) 04 nadúvazková hodina
6 odpadá A 8.A (a2)
7 odpadá A 6.D (D1)
Sixtová Helena
1 změna FiGv 8.B (FGIb)+
2 supl. (Kí) ICT 2.B (ITB1) 02 za odpadlou
2 změna FiGv 8.B (FGIb)+
3 supl. (Kí) ICT 2.B (ITB1) 02 za odpadlou
Strnadová Martina
4 odpadá Ch 8.A (PřBa)
Šimandl Stanislav
3 odpadá F 8.B (PřBb)
Šimků Nataša
7 odpadá Č 8.B
Turek Martin
3 změna Z 1.A 13
Vačkář Josef
5 supl. (LJ) MJA 4.B 32 za odpadlou
Vinohradníková Kamila
3 změna Z 6.A 12
6 odpadá Tv 6.D (Dív)
Zapadlo Lukáš
5 odpadá A 6.D (D2)
6 odpadá A 8.A (a1)
Žovincová Monika
3 odpadá Z 8.B (HuBb)
4 odpadá Z 8.A (HuBa)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 Z 13 změna TM
1.B
3 A b1 22 supluje DJ (Zp)
1.D
1 ŠjL d2 15 změna NM
2.B
2 ICT ITB1 02 supluje Sx (Kí)
3 ICT ITB1 02 supluje Sx (Kí)
3.A
5 F a1 odpadá (OP)
6 F a1 odpadá (OP)
3.B
6 MJA odpadá (LJ)
3.D
5 A d2 04 změna Si
4.A
2 Č 15 změna Mi
4.B
5 MJA 32 supluje JV (LJ)
4.D
3 Č 14 supluje Pt (NM)
4 A D2 42 supluje JF (Zp)
7 Č 26 změna Pt
6.A
3 Z 12 změna Vi
5 A A1 mim změna JM
6.D
10. les., 9. les., 8. les., 7. les., 6. les., 5. les., 4. les., 3. les., 2. les., 1. les., 0. les. Ukončila studia
7.A
1 BChv BiC2 34 navíc Ec
1 BChv BiC2 odpadá (Mč)
2 BChv BiC2 34 navíc Ec
2 BChv BiC2 odpadá (Mč)
8.A
10. les., 9. les., 8. les., 7. les., 6. les., 5. les., 4. les., 3. les., 2. les., 1. les., 0. les. Ukončila studia
8.B
2. - 10. les., 1. les., 0. les. Ukončila studia
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou