Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
v
v

Změny v rozvrhu Friday 30. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.D Zahr Zahr Zahr Zahr Zahr Zahr Zahr Zahr Zahr Zahr
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bednářová Zdeňka - - - - - - - - - -
Jahodová Lenka - - - - .. .. - - - -
de Miguel Gutiérrez Gema .. .. JM .. - - - - - -
Eckschlagerová Jarmila .. Zp - - - - - -
Horčáková Daniela .. Pp IN Cd .. - - - - -
Krejčí Pavel - - - - - - - -
Moučková Naděžda .. .. ML LG - - - - - -
Paclíková Edita - - - - - - - - - -
Pátková Petra .. .. ..
Vinohradníková Kamila - Rf Sb .. .. .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bednářová Zdeňka
1. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Dušek Jan
3 přesun << SV 8.A 14 z 7. hod
7 přesun >> SV 8.A na 3. hod
Fíšanová Lenka
2 přesun << ŠjL 2.D (D1) 45 z 29.9. 1. hod
Fojtíková Jana
4 přesun << A 2.D (D2) 45 z 29.9. 1. hod
González Lucila
4 supl. (NM) Š 3.A (Š) 22 za odpadlou
4 odpadá ŠjL 4.D (D1)
6 odpadá ŠjL 4.D (D2)
Chadimová Jana
4 spojeno (Hč) Č 7.A (Dív) 26
Kovářová Jana
3 změna MJA 5.D 12
Krupička Aleš
2 změna ICT 2.B (ITB3) 04
2 spojeno (Kí) ICT 2.B (ITB1) 04
3 změna ICT 2.B (ITB3) 04
3 spojeno (Kí) ICT 2.B (ITB1) 04
Maláčková Jana
1 spojeno (Ec) BChv 7.B (BCH2) 24
2 spojeno (Ec) BChv 7.B (BCH2) 24
3 navíc Ch 4.A (A2) 24 za odpadlou
3 odpadá Ch 4.A (A1) zrušeno
4 navíc Ch 4.A (A2) 24 za odpadlou
4 odpadá Ch 4.A (A1) zrušeno
Malinová Jana
3 spojeno (GM) A 1.D (d2) 46
Millková Jana
1 změna Č 3.A 15
Montilla Luis
3 supl. (NM) D 6.D 35 za odpadlou
3 odpadá Z 4.D
5 odpadá D 4.D
Moučková Naděžda
1. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Nováková Iva
3 supl. (Hč) Tv 3.D (d1) 15 dozor
4 změna N 3.A (N) 46
Papoušková Alena
2 supl. (Hč) Tv 5.A (Dív) 14 dozor
Pátková Petra
7 odpadá Č 4.D
Rauvolfová Božena
2 supl. (Vi) Tv 1.B (Dív) T2 dozor
3 navíc Vv 4.A (A1) 52 za odpadlou
3 odpadá Vv 4.A (A2) zrušeno
4 navíc Vv 4.A (A1) 52 za odpadlou
4 odpadá Vv 4.A (A2) zrušeno
Sixtová Helena
3 přesun << F 2.A 23 z 7. hod
7 přesun >> F 2.A na 3. hod
Sobotková Bibiana
3 supl. (Vi) Z 6.A 16 dozor
Škrabalová Miroslava
1 odpadá A 4.D (D1)
Vinohradníková Kamila
1. - 10. les.Obecný pedagogický dohled
Zapadlo Lukáš
4 supl. (Ec) 3.B 37 dozor
4 odpadá A 4.D (D2)
Žovincová Monika
2 změna MJA 3.A 15
Změny v rozvrzích tříd
1.B
2 Tv Dív T2 supluje Rf (Vi)
1.D
1 ŠjL d1 odpadá (GM)
1 ŠjL d2 odpadá (NM)
2 ŠjL d1 odpadá (NM)
3 A d2 46 spojí JM (GM)
2.A
1 Tv Dív odpadá (Hč)
3 F 23 přesun << Sx z 7. hod
3 odpadá (Ec)
7 F přesun >> na 30.9. 3. hod
2.B
2 ICT ITB3 04 změna
2 ICT ITB1 04 spojí (Kí)
3 ICT ITB3 04 změna
3 ICT ITB1 04 spojí (Kí)
2.D
2 ŠjL D1 45 přesun << LF z 29.9. 1. hod
2 ŠjL D1 odpadá (GM)
4 A D2 45 přesun << JF z 29.9. 1. hod
4 ŠjL D2 odpadá (GM)
3.A
1 Č 15 změna Mi
2 MJA 15 změna Žo
4 Š Š 22 supluje LG (NM)
4 N N 46 změna IN
3.B
4 37 supluje Zp (Ec)
6 MJA odpadá (LJ)
3.D
3 Tv d1 15 supluje IN (Hč)
4.A
3 Ch A2 24 navíc
3 Vv A1 52 navíc Rf
3 Vv A2 odpadá (Rf)
3 Ch A1 odpadá (Mč)
4 Ch A2 24 navíc
4 Vv A1 52 navíc Rf
4 Vv A2 odpadá (Rf)
4 Ch A1 odpadá (Mč)
5 Z odpadá (Vi)
4.B
5 MJA odpadá (LJ)
4.D
1. - 10. les. Zahraniční výjezd
5.A
2 Tv Dív 14 supluje Pp (Hč)
5.D
3 MJA 12 změna JK
6.A
3 Z 16 supluje Sb (Vi)
6.D
3 D 35 supluje ML (NM)
6 Tv Dív odpadá (Vi)
7.A
4 Č Dív 26 spojí Cd (Hč)
7.B
1 BChv BCH2 24 spojí (Ec)
2 BChv BCH2 24 spojí (Ec)
8.A
3 SV 14 přesun << DJ z 7. hod
3 Č odpadá (Pt)
7 SV přesun >> na 30.9. 3. hod
Pedagogický dohled u třídy:
4.D
Hodina: 1. - 10. les., Učitel: Bednářová Zdeňka, Moučková Naděžda, Vinohradníková Kamila