Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Strnadová Martina
0
7:00 - 7:30
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:30 - 10:15
4
10:35 - 11:20
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
9
14:50 - 15:35
10
15:40 - 16:25
Mon 21/11
5.A celá
24
Ch
5.B celá
24
Ch
2.D celá
25
8.A PřBa
37
Ch
2.D celá
37
Ch
7.A celá
34
B
pohotovost, dozor v J a Š PJŠ
Tue 22/11
2.D celá
34
4.B B2
24
Ch
4.B B2
24
Ch
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Wed 23/11
4.D celá
45
B
3.D celá
34
B
4.B celá
32
Ch
7.A celá
33
B
2. p
Thu 24/11
4.B celá
24
Ch
4.D celá
34
B
5.A celá
34
Ch
2. p
Jídelna J
Fri 25/11
3.D celá
36
B
8.A PřBa
36
Ch
5.B celá
25
Ch
2.D celá
24
Ch
2. p
2. p
pohotovost, dozor v J a Š PJŠ
Powered by